Napisz do nas

TechPolska.pl

Znajdziesz nas

Jedną z największych przeszkód w masowej adaptacji dronów są liczne przepisy, które ograniczają możliwości ich właścicieli i operatorów. Najbardziej rozpowszechnione z tych ograniczeń jest to, które jest potocznie znane jako „zasada linii wzroku”, która nakazuje operatorom dronów utrzymywanie bezzałogowego statku powietrznego przez cały czas w zasięgu wzroku. To wyraźnie eliminuje potencjalne zastosowanie dronów w przestrzeni dostaw, ponieważ konieczność utrzymywania drona przez cały czas na linii wzroku jest sprzeczna z celem wysłania go w celu zrzucenia produktu do domu konsumenta.

W niniejszym artykule przyjrzymy się temu, czy do latania dronem potrzebne są konkretne uprawnienia.

2021 rok a nowe przepisy dronowe

Pod koniec 2020 roku wdrożono nowe przepisy dotyczące konsolidacji prawa lotniczego obowiązującego na terenie Unii Europejskiej związane z wykonywaniem lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Te postanowienia tyczą się zarówno osób, które z dronów korzystają czysto hobbystycznie, jak i tych wykorzystujących je np. do celów komercyjnych (produkcja filmu). Będą oni zobowiązani do zarejestrowania się w specjalnym systemie i ukończenia dedykowanego szkolenia na drona.

Rejestracja

Jeśli dana osoba docelowo planuje latanie modelem o wadze przekraczającej 250 g/bezzałogowym statkiem powietrznym ważącym mniej z zaimplementowanym rejestratorem danych, to ma ona obowiązek zarejestrowania się jako operator. Aby się zarejestrować, należy skorzystać z elektronicznego systemu dostępnego na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Należy podać tam swoje dane osobowe, a po procesie operator otrzyma unikalny numer z obowiązkiem umieszczenia go na posiadanym przez siebie dronie.

Szkolenie

Gdy rejestracja zostanie zakończona, to nastąpi konieczność ukończenia szkolenia online (również znajdującego się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego) i testu składającego się z 40 pytań. Zawarty w nich zakres obejmuje takie kwestie, jak bezpieczeństwo lotnicze, ograniczenia korzystania z przestrzeni powietrznej, ochrona prywatności i danych itd. Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, to operator będzie miał możliwość obsługi wyłącznie mniejszymi modelami bezzałogowych statków powietrznych.

Konsekwencje prawne za latanie dronem

Nowe regulacje sprawiają, że korzystanie z bezzałogowych statków powietrznych komercyjnie jest znacznie uproszczone. Zanika konieczność posiadania uprawnień UAVO, a jedynie trzeba spełniać warunki kategorii otwartej (loty charakteryzujące się najniższym potencjalnym ryzykiem). Nie oznacza to oczywiście, że mimo tej sytuacji nie należy zachowywać szczególnej ostrożności przy sterowaniu statkiem w celu wykluczenia ryzyka dla osób postronnych.

Podsumowanie

Znajomość przepisów i wymaganych uprawnień niezbędnych do latania dronem przyczyni się do bezpieczniejszego oraz lepszego jego użytkowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku szkoleń, ponieważ korzystanie z drona bez uprzedniego przygotowania z pewnością nie skończy się pozytywnie.

Share:

administrator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *