Zanim oprogramowanie trafi w ręce docelowych użytkowników, przechodzi wiele etapów tworzenia i testowania. Bardzo ważne jest wyeliminowanie w nim wszystkich możliwych błędów i rozwiązanie problemów, jakie mogą pojawić się w trakcie korzystania z niego przez użytkowników.

Dlatego deweloperzy, którzy tworzą oprogramowanie, zlecają lub z pomocą wykwalifikowanych testerów, np. takich jak pracownicy TestArmy, przeprowadzają testowanie oprogramowania. Na czym polegają takie testy?

Software testing – testy oprogramowania

Z języka angielskiego proces testowania oprogramowania komputerowego określany jest mianem Software Testing. Obejmuje on proces weryfikacji zgodności działania aplikacji ze z góry założonymi i wymaganymi jego funkcjonalnościami. Testy przeprowadzane są na bazie całości oprogramowania lub tylko wybranych elementów. Oprogramowanie sprawdzane jest pod kątem możliwych defektów, błędów, luk, także, jeśli chodzi o wykorzystane w nim zabezpieczenia przed atakami z zewnątrz.

Właściwie testowanie oprogramowania to proces, w którym zachodzi konieczność przetestowania zgodności oprogramowania z poczynionymi założeniami.

Jak realizowane są testy oprogramowania?

Testerzy zajmujący się w swojej pracy profesjonalnymi testami oprogramowania posługują się wieloma różnymi narzędziami i metodami pracy. Szukają oni odpowiedzi na pytania o to, czy oprogramowanie poddawane kontroli, jest wolne od wad i czy jest w pełni zgodne ze specyfikacją wymagań systemu informatycznego, czy wymaganiami funkcjonalnymi.

W toku przeprowadzanych testów testerzy sprawdzają głównie, czy:

  • Oprogramowanie i wszystkie jego funkcje działają prawidłowo,
  • Nie pojawiają się błędy i niespodziewane problemy w toku korzystania z aplikacji,
  • Nie ma sprzeczności pomiędzy realnymi funkcjami oprogramowania i wymaganiami funkcjonalnymi umieszczonymi w specyfikacji,
  • Interfejs użytkownika jest zgodny z wymaganiami i intuicyjny,
  • Wymagania zostały w całości zaimplementowane do oprogramowania,
  • Aplikacja charakteryzuje się odpowiednio wysokim poziomem bezpieczeństwa,
  • W sposób niezakłócony zachodzi komunikacja pomiędzy częściami aplikacji.

Po przeprowadzeniu wszystkich działań zaplanowanych w ramach testowania oprogramowania w sposób konsekwentny i rzetelny, przygotowywany jest raport z procesów testowych. Powinien on ujmować wszystkie metody wykorzystane przez testerów oraz ewentualne napotkane błędy  w oprogramowaniu. Istotna jest czytelna prezentacja wyników testów. Powinny one być przygotowane w formie np. wykresów czy przykładów praktycznych. Warto pamiętać, że na podstawie właśnie raportu z testowania aplikacji czy oprogramowania można w ukierunkowany sposób poprawić oprogramowanie, zwiększyć jego stabilność działania i niezawodność oraz dążyć do uzyskania możliwie jak największego bezpieczeństwo użytkowania czy wydajności. Testy oprogramowania gwarantować mogą lepsze user experience, czyli zwiększanie ogólnie rozumianej satysfakcji użytkowników z korzystania z aplikacji.

Tryb testowania – manualny lub automatyczny

Istnieją dwie główne metody przeprowadzania testowania oprogramowania. Tradycyjną metodą jest manualne testowanie aplikacji, czyli fizyczne sprawdzenie wszystkich aspektów działania przez testerów, według sporządzonego uprzednio planu.

Natomiast automatyczne testy wykorzystują komputery z oprogramowaniem testującym do dokonania ustandaryzowanych testów, głównie bezpieczeństwa i ochrony zasobów aplikacji przed niepożądanym dostępem osób trzecich.

Korzyści wynikające z testowania oprogramowania

Dla jednych testowanie oprogramowania oznacza konieczność poniesienia dodatkowego kosztu z tego tytułu, ale poddanie testom aplikacji i programów przez kompetentnych, doświadczonych testerów, ma niebagatelne znaczenie globalne. Testy pozwalają na wykrycie błędów i luk, zanim oprogramowanie trafi do sprzedaży i tym samym do użytku. Wówczas już usuwanie ewentualnych problemów staje się dużo trudniejsze i niestety znacznie bardziej kosztowne.

Poza tym testy oprogramowania umożliwiają redukcję kosztów dalszego rozwoju aplikacji w przyszłości. Pozwalają na oferowanie klientom produktów i usług wydajnych, stabilnych i zdecydowanie bardziej bezpiecznych. Wysokiej jakości oprogramowanie zawsze musi zostać solidnie przetestowane. Podnosi to jego konkurencyjność względem innych produktów cyfrowych występujących na rynku.

W wielu przypadkach testy oprogramowania umożliwiają uniknięcie klęski wizerunkowej i poważnemu kryzysowi biznesowemu, jakie mogłyby wystąpić w konsekwencji wprowadzenia na rynek oprogramowania pełnego błędów, bez testowania.

Kiedy warto przeprowadzić proces testowania oprogramowania?

Wydaje się, że naturalną koleją rzeczy jest testowanie oprogramowania na finalnym etapie tworzenia, czyli tuż przed jego wprowadzeniem na rynek. Jednak wcale nie musi tak być. Specjaliści twierdzą nawet, że dobrą praktyką jest poddawanie testom oprogramowania już na wczesnym etapie jego tworzenia, ponieważ pozwala to na szybsze odkrycie problemów i reagowanie na nie, zanim staną się one o wiele bardziej istotne. Można wówczas odkryć wady strukturze oprogramowania, luki w zabezpieczeniach czy nieprawidłowo działające funkcjonalności, zanim zostaną one na dobre rozbudowane. Zwiększa się w ten prosty sposób skalowalność aplikacji i ich niezawodność.

Można także wykonać testowanie oprogramowania na innych etapach cyklu życia produktu albo kilka testów w całym procesie tworzenia. Aktualnie dominuje pogląd, że należy wciąż, w sposób nieustanny testować oprogramowanie, by stało się ono bezpieczne, funkcjonalne i niezawodne.

Sprawdź także: Testuj.pl – szkolenia z testowania oprogramowania

Udostępnij

administrator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *