Posiadanie domeny internetowej stało się niezwykle istotne dla każdej firmy. Coraz szybszy rozwój technologii oraz szeroki dostęp do Internetu sprawiają, że to właśnie w sieci dochodzi do największej ilości transakcji. Swoją domenę warto więc stosownie chronić. W jaki sposób to zrobić? Czy można przejąć cudzą domenę? Czy zastrzeżenie znaku towarowego wystarczy do przejęcia domeny? Na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi.

Czym jest domena? Kwestie prawne związane z domeną internetową

Z domeną internetową na pewno miałeś już do czynienia. W dużym uproszczeniu jest to adres, pozwalający na odnalezienie w sieci konkretnej strony. Rejestracją domeny internetowej zajmuje się NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Istnieją też firmy pośredniczące, które umożliwiają rejestrację.

Jest jedna ważna rzecz, którą musisz wiedzieć. Choć zapewne spotkałeś się z innymi opiniami na ten temat, to rejestracja domeny nie daje ci prawa własności do niej. Rejestracja domeny oznacza, że jesteś wyłącznie jej użytkownikiem. Oznacza to, że nie możesz w żaden sposób zakazać innym osobom korzystania z elementów domeny.

W temacie rejestracji domeny internetowej ma zastosowanie zasada „Kto pierwszy ten lepszy”. Istnieje jednak pewne ograniczenie – domena nie może naruszać zarówno praw osób trzecich, jak i konkretnych przepisów prawnych.

Czy domena może być znakiem towarowym?

Oczywiście, że może, o ile spełnia określone warunki. Jako przedsiębiorca możesz zgłosić do ochrony swoją markę w formie:

  • znaku słownego – czyli samej nazwy np. STAR
  • znaku graficznego – logo nie zawierające słów
  • znaku słowno-graficznego – połączenie nazwy marki oraz fantazyjnej grafiki

Domena internetowa jest formą znaku słownego. Warto wiedzieć, że nie jest konieczne podawanie pełnego adresu, np. www.star.pl. Do uzyskania ochrony prawnej wystarczy rejestracja jednego słowa.

Zobacz również:

Kiedy rejestracja znaku towarowego chroni domenę internetową?

Nikt nie zmusza cię do rejestracji znaku towarowego. Jednakże, jeśli zależy ci na silnej ochronie prawnej swojej marki, to jest to jak najbardziej wskazane. Domena internetowa także może być chroniona poprzez rejestrację znaku towarowego. Musi jednak spełniać określone warunki.

  1. Znak towarowy musi być zawarty w domenie

Jeśli posiadasz zarejestrowany znak towarowy to powinien on znajdować się w domenie. Skoro chroniona marka to, dla przykładu, JAN-BUD, to domena powinna brzmieć www.jan-bud.pl. Użycie innej nazwy sprawi, że domena nie będzie podlegała ochronie prawnej z tytułu zarejestrowanego znaku towarowego.

  1. Znak towarowy nie może zawierać nazwy opisowej

Nazwa opisowa to taka, która konkretnie wskazuje na rodzaj oferowanych produktów bądź usług. Domenę internetową chroni zarejestrowany znak słowny, a nazwa opisowa w tej formie nie może być zarejestrowana. Natomiast zastrzeżenie znaku w formie słowno-graficznej ochroni twoją domenę tylko w sytuacji, gdy zawarta w tym oznaczeniu nazwa jest fantazyjna.

W jaki sposób mogę przejąć domenę internetową?

Najprostszym sposobem jest odkupienie jej od aktualnego abonenta. Możesz też poczekać aż abonent nie uiści opłaty za kolejny okres użytkowania. Nie ma się jednak co oszukiwać – przy niezwykle popularnych domenach jest to praktycznie niewykonalne.

Warto natomiast zbadać, czy istnieją jakieś okoliczności pozwalające odebrać siłą daną domenę, w drodze postępowania sądowego. Takie postępowania toczą się najczęściej przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych. Ma ono trzy duże zalety:

  1. Postępowanie toczy się niemal wyłącznie drogą elektroniczną, a postępowania w formie stacjonarnej są rzadkie i tylko w szczególnych przypadkach.
  2. Sędziami są osoby specjalizujące się w prawie własności intelektualnej – masz więc gwarancje, że proces zostanie przeprowadzony w sposób rzetelny.
  3. Krótki czas trwania postępowania – powinno zakończyć się w terminie 30 dni od dnia wyznaczenia arbitra.

Uzyskanie prawomocnego wyroku sądowego pozwoli ci na odebranie domeny internetowej.

Kiedy korzystanie z domeny internetowej narusza prawo?

Niemal wszystkie spory sądowe wynikają z naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Przyczyną sporu może być także czyn nieuczciwej konkurencji, czy nawet naruszenie dóbr osobistych.

Naruszenie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego

Jak już wspomniałem, jest to najczęstsza przyczyna sporów przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych. By można było mówić o takim naruszeniu domena oraz zarejestrowany znak towarowy muszą służyć do oznaczania tych samych rodzajów towarów lub usług. Przykładowo, jeśli domena www.star.pl oferuje markową odzież, a istnieje znak STAR, który służy temu samemu, to dochodzi tutaj do naruszenia prawa.

Czyn nieuczciwej konkurencji

Ochronić swoją domenę możesz także poprzez przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Celem istnienia tej ustawy jest regulacja stosunków między przedsiębiorcami oraz ochrona interesów konsumentów.

W jakiej sytuacji korzystanie z domeny będzie czynem nieuczciwej konkurencji? Załóżmy taką sytuację: prowadzisz bloga, w którym opisujesz swoje podróże. Dopóki nie ma tam niczego wskazującego na charakter komercyjny, to ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie ma zastosowania. Co innego jednak w przypadku, gdy elementy komercyjne się pojawią, np. w formie reklamy jakiejś konkretnej marki. W takiej sytuacji możesz zostać potraktowany jak przedsiębiorca, mimo że żadnej działalności nie prowadzisz.

Nie jest to oczywiście jedyny przypadek. Rejestracja domeny wykorzystującej oznaczenie innego przedsiębiorcy, który posługiwał się nim jako pierwszy także będzie czynem nieuczciwej konkurencji.

Ciekawie wygląda też kwestia rejestracji domen nieużywanych. Utrudnianie innym dostępu do rynku także zaliczamy do czynów nieuczciwej konkurencji. Zatem wykupienie domeny i jej nieużywanie również może być naruszeniem prawa. Wykupienie domeny o nazwie identycznej co nazwa istniejącego już przedsiębiorstwa i nieużywanie jej może sugerować konsumentom, że produkty lub usługi danej firmy nie są dostępne. Naraża to tym samym tego przedsiębiorcę na straty.

Domena internetowa naruszająca dobra osobiste

Zawarcie w nazwie domeny nazwiska lub pseudonimu konkretnej osoby może stanowić naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych. Uznanie takiego działania za naruszenie zależy od możliwości identyfikacji takiej osoby.

Umieszczenie w domenie nazwy firmy, wprowadzając tym samym odbiorców w błąd, będzie natomiast naruszeniem dóbr osobistych osoby prawnej, czyli potocznie firmy. Jest to więc podobna sytuacja, co w przypadku osób fizycznych.

Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę internetową?

To zależy. W pewnych sytuacjach będzie to możliwe, a w innych już nie.

Na pewno rejestracja marki pozwoli na przejęcie domeny nieużywanej, która nagle się uaktywnia, tym samym naruszając twoje prawa. Pamiętaj jednak, że rejestracja marki nie oznacza, że działasz legalnie. Jeśli ktoś działał już wcześniej pod takim oznaczeniem, lecz nie miał zarejestrowanego znaku towarowego, to jeśli dojdzie do procesu nie będziesz mógł powołać się na zarejestrowany znak towarowy. Sąd zawsze w przypadku sporu oceni jakie były intencje rejestrującego domenę internetową oraz jakie prawa do tej domeny mu przysługiwały w chwili rejestracji.

Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym nie zawsze będzie podstawą do odebrania innej osobie domeny internetowej. Jeśli jesteś właścicielem znaku słowno-graficznego, zawierającego nazwę opisową (np. Sklep24), to odebranie istniejącej już domeny www.sklep24.pl będzie niemożliwe.

Podsumowanie

Ochrona domeny internetowej to z pewnością ważny temat dla każdego przedsiębiorcy. Swoją domenę możesz chronić rejestrując znak towarowy. Musisz jednak pamiętać, że w pewnych przypadkach ta metoda nie zadziała. Również samo zastrzeżenie znaku towarowego nie zawsze będzie wystarczyło do odebrania komuś domeny internetowej. Każda sprawa wymaga odrębnej analizy, a w tym może pomóc ci rzecznik patentowy.

Udostępnij

administrator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *