Abonament od radioodbiornika wynosi obecnie 7,50 złotych za jeden miesiąc (lub 81 złotych w przypadku opłacania za rok z góry), a od telewizora 24,50 złotych za miesiąc (264,60 złotych za rok z góry). Nie jest to więc tak mało, zwłaszcza, jeśli nie dysponuje się dużym budżetem. Można w związku z tym zastanawiać się: kto jest zwolniony z abonamentu RTV i co trzeba zrobić, żeby takie zwolnienie otrzymać?

Pełną listę osób zwolnionych od abonamentu RTV przygotowaliśmy dla Was poniżej. Omówiliśmy także, w jakich przypadkach konieczne jest złożenie specjalnego wniosku, aby móc korzystać z ulgi i co dokładnie trzeba zrobić. Zapraszamy!

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Większość osób musi obowiązkowo płacić abonament RTV (w razie nieopłacania abonamentu naliczane są od niego odsetki), ale nie wszyscy. Prawo przewiduje wyjątki od tej reguły, w dużej mierze po to, aby nie nadwyrężać finansów osób starszych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub będących w złym stanie zdrowotnym.

Tak więc, kto jest zwolniony z abonamentu RTV? Grupa ta jest dosyć szeroka i należą do niej osoby:

 • które ukończyły 75 rok życia
 • należące do I grupy inwalidzkiej
 • z orzeczoną całkowitą niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • z orzeczoną trwałą lub okresową całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, o ile jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim (50% przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku wynosiło 2 583,74 złotych)
 • spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku oświadczeniach rodzinnych
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (m.in. chodzi tutaj o zasiłek stały lub okresowy)
 • bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (konieczne jest formalne posiadanie statusu bezrobotnego, czyli zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy)
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
 • otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w określonych miejscach (m.in. chodzi tutaj o osoby zesłane na Syberię)
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem w określonych miejscach (m.in. mowa o żołnierzach przymusowo pracujących w kopalniach)
 • osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Co ważne, w większości tych przypadków, żeby ulga od abonamentu RTV została uznana, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie Poczty Polskiej. Wniosek ten można pobrać tutaj.

Wyjątkiem są tutaj osoby zwolnione z abonamentu z uwagi na ukończenie 75 roku życia – w ich przypadku urzędnicy sami zaliczają ulgę na podstawie numeru PESEL i nie trzeba nic zgłaszać.

Zwolnienie z abonamentu RTV – podsumowanie

Jak widać, odpowiedź na pytanie, kto jest zwolniony z abonamentu RTV nie należy do krótkich. Jeśli należymy do którejś z opisanych powyżej grup, trzeba jednak pamiętać, że, aby móc skorzystać z ulgi, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku (nie licząc jednego przypadku). W przeciwnym wypadku opłaty (a wraz z nimi odsetki, jeśli nie będą one regulowane na czas) będą dalej naliczane.

Jeśli spodobał Wam się ten poradnik, być może w Wasze gusta trafi również ten, w którym tłumaczyliśmy, czym czyścić telewizor. Zdarzyło nam się również omawiać, jak podłączyć soundbar do telewizora. W przypadku, gdybyście mieli jakieś pomysły odnośnie do tego, co powinno pojawić się na naszym portalu w dalszej kolejności, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach!

Udostępnij

administrator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *