Każdy z nas wie, jak ważne jest monitorowanie poziomu, gazów, oparów, a także dymu w miejscach naszego funkcjonowania. W dużej mierze będzie to dotyczyło środowiska naszej pracy i zakładów przemysłowych, gdzie jest to jedna z głównych zasad bezpieczeństwa, zawarta w przepisach BHP. W tym celu, stosuje się detektory płomienia, które odpowiednio reagują na możliwe niebezpieczeństwo. Ich profil, przedstawimy sobie w tym artykule.

Detektory płomienia. Co powinniśmy o nich wiedzieć?

Detektory płomienia, to czujniki przeznaczone do wykrywania obecności płomienia, a nawet i pożaru, z zastosowaniem odpowiedniej reakcji. Może ona obejmować uruchomienie alarmu, dezaktywację przewodu paliwowego lub uruchomienie systemu gaszenia pożaru. Wszystko będzie zależne od rodzaju instalacji i detektora. W piecach przemysłowych ich rolą będzie potwierdzenie prawidłowego ich funkcjonowania czy też wyłączenia układu zapłonowego.

Detektory płomienia i metody wykrywania płomienia

Jeśli chodzi o metody wykrywania płomienia, to możemy wyróżnić trzy podstawowe: będzie to technologia wykorzystująca promieniowanie UV, kombinację promieniowania UV oraz IR (UV/IR) oraz multispektralną, opartą na promieniowaniu IR (MSIR).

Detektory płomienia UV – charakteryzują się szybką reakcją i dobrą czułością detekcji w krótkim czasie. Stosowane są głównie w instalacjach wewnątrz budynków. Służą do wykrywania płomieni węglowodorów, pożarów wodoru oraz siarki.

Detektory płomienia UV/IR – opierają się na pracy w podwójnym zakresie, wykrywając emisje promieniowania UV i IR podczas pożaru. Takie połączenie, pozwala na większą odporność na fałszywe alarmy niż w przypadku samego detektora UV. Wykrywają głównie czyste płomienie węglowodorów i pożarów wodorów.

Detektory multispektralne – wykorzystują czujniki podczerwieni i pozwalają na poprawę detekcji oraz odróżnienie źródeł pożaru od emisji promieniowania tła. Dobrze sprawdzają się w warunkach gęstego dymu. Cechuje ich szybki czas reakcji i duży zakres detekcji.

Wyróżniamy także detektory termiczne, które stanowią rozległą grupę urządzeń wykrywających i przekształcających promieniowanie podczerwone. Zasada działania detektorów termicznych opiera się na zmianie temperatury elementów półprzewodnikowych pod wpływem oddziałującego promieniowania elektromagnetycznego. Zmiana temperatury, która została wykryta przy pomocy detektora, jest przekształcana na sygnał elektryczny.

Widzimy jak ważna jest odpowiednia reakcja i szybkie wykrycie niebezpieczeństwa spowodowane zaistniałym pożarem. Dzięki odpowiednim urządzeniom jesteśmy w stanie właściwie odnieść się do danej sytuacji. Istnieją także inne narzędzia, dzięki którym możemy dokonywać profesjonalnych pomiarów w naszym otoczeniu.

Profesjonalny pomiar temperatury w energetyce – kamery termiczne i termowizor

Z myślą o zaawansowanych pomiarach w sektorze energetycznym i przemyśle, stosuje się kamery termiczne lub inaczej kamery termowizyjne funkcjonujące również jako termowizor. Stanowią przydatne narzędzie dla inspektorów, ułatwiając pomiary termowizyjne w ciężkich warunkach przemysłowych, zwłaszcza gdy badane urządzenia są zasłonięte przeszkodami lub trudno dostępne. Zdolność aparatury do tworzenia w czasie rzeczywistym, zobrazowań niewielkich zmian w rozkładach temperatury, stwarza wyjątkowe możliwości obserwacji, wykrywania oraz diagnozowania stanu badanych obiektów.

Zaawansowana technologia urządzeń, które pozwalają nam bezpiecznie funkcjonować jest bardzo ważna. Dlatego wybierając tego typu narzędzia zwracajmy uwagę na ich jakość, atesty i wszelkie cechy, które zagwarantują nam odpowiednie bezpieczeństwo i właściwe pomiary.

Udostępnij

administrator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *